Spor Salonu Kullanım Ve Kiralama

KULLANIM KURALARI (HAFTA İÇİ)
 • Salonun ışıkları kiralama saatinden 5 dk. önce açılır.
 • Salonu kiralayan grup, soyunma odasına en erken kiralama saatinden 15 dk. önce alınır.
 • Salonu kiralayan grubun, güvenlik girişinden itibaren (tüm açık alanlar dahil) tesisler dahilinde sigara içmesi yasaktır. Kişi veya kişilerin sigara içtiklerinin tespit edilmesi durumunda yasal gereklilikler yerine getirilir.
 • Aktiviteye katılan sporcularda oluşabilecek sağlık problemlerinden, Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Kiralama yapan grubun değerli eşyalarının kaybolması durumunda, Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğünce sorumluluk kabul edilmez.
 • Spor salonunda aktiviteye katılacak olan sporcular, yalnızca salonda giyilen (sokakta giyilmeyen) spor ayakkabı ile giriş yapabilir.
 • Ayakkabıları standartlara uygun olmayan kişiler salon içine alınmaz.
 • Kiralama yapan grup, tesisler dahilinde herhangi bir maddi zarara yol açtığı taktirde, zararın bedeli grubun temsilcisinden tahsil edilir.
 • Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü, salon kiralayan grupların aktivite saatini başka bir organizasyon,tadilat, eğitim aktiviteleri, resmi tatiller vb. durumlarda değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. 
 • Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü, yukarıda yazılı kurallara uymayan grupların kiralama saatini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
KİRALAMA KURALLARI (HAFTA İÇİ)

 • Spor Salonu kiralama bedeli, nakit, kredi kartı veya EFT/Havale ile ödenir.
 • Kiralama yapan grup temsilcisi, Spor Salonu Kiralama Kayıt Formu'nu eksiksiz doldurur.
 • Spor Salonu Kiralama Kayıt Formu'nun bir nüshası 30 gün içinde e posta yoluyla (jpeg formatında) Grup Temsilcisi'ne iletilecektir(e-postayı lütfen saklayınız).

Kesin Rezervasyon:
 • Yeni kiralama yapacak grup; dönem ücretini, oynamak istediği dönemden (ilk kiralama gününden) en geç  1 hafta önce öder.
 • Kiralamaya devam eden grup; dönem ücretini en geç oynadığı dönemin son kiralama gününde(yeni kiralama döneminden 1 hafta önce)  öder.
 • Kiralama yapan grup tarafından yazılı başvuruda bulunarak kiralama sonlandırılmadığı sürece, kiralama saati aylık periyodlarla aynı gruba tahsis edilmeye devam edilir.

Kiralamayı Devir Etme:
 • Grup, ay içerisindeki gelemeyeceği günü, en geç bir hafta önceden (mesai saati bitimine kadar) e-posta yoluyla bildirmelidir.
 • Kiralama yapan grup 1 aylık periyod içerisinde yalnızca 1 kiralama saatini devir edebilir. 
 • Grup Sorumlusu tarafından kullanılamayacak kiralama saati, gelecek kiralama periyodunun ilk günü kullanılır. Başka bir güne aktarma yapılamamaktadır.
 • Kiralama dönemi içerisinde, bir önceki aydan devir edilen kiralama saati var ise 2. bir kiralama saati iptal veya devir edilemez.
 • Bir sonraki döneme aktarılan kiralama saati, aktarıldığı tarihte, kiralama ücreti değişmiş ise ücret fazlası tahsil (fazla alınmış ise iade) edilir.

Kiralamayı Sonlandırma:
 • Periyodik olarak tekrar salonu kiralamak istemeyen grup, kiralama yapmayacağını, ayın son kiralama gününe kadar e-posta ile bildirmelidir.
 • Bir sonraki kiralama dönemine haber vermeksizin gelmeyen ve kiralamaya devam etmeyecek grup sorumlusu 2 kiralama bedelini ödemeyi kabul ve beyan eder.
 • Dönem ücretini 2. kiralama gününe kadar yatırmayan grubun kalan kiralama günleri iptal edilir ve kiralaması sona erdirilir.
 • Grup sorumluluğunu aynı gruptan başka bir kişiye devretmek istreyen kişi, talebini Spor Tesisleri Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya e posta yoluyla iletmelidir.
 • Talebin uygunluğu durumunda eski form iptal edilir ve yeni grup sorumlusunun doldurduğu form Spor Tesisleri Müdürlüğü kayıtlarına dahil edilir.

E-posta (spor@terakki.org.tr) ve dilekçe (Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü'ne) dışında sözlü veya telefon aracılığı ile yapılan bildirimler geçersizdir.


Not: Spor Salonu ile ilgili; kiralama iptali, şikayet, talep veya dilekleriniz için spor@terakki.org.tr. adresine e posta gönderebilir; Spor Tesisleri Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak danışma görevlilerine elden teslim edebilirsiniz.