Spor Salonu Kullanım ve Kiralama

KİRALAMA KURALLARI

 • 1 saatlik Spor Salonu kiralama bedeli 440 TL’dir (%18 KDV dahil).
 • Spor Salonu Kiralama Kayıt Formunun bir nüshası, 30 gün içinde e-posta yoluyla (JPEG formatında) Grup Temsilcisine iletilecektir (Lütfen e-postayı saklayınız).
 • Kesin Rezervasyon: Kiralama yapacak grup; dönem ücretini, oynayacağı dönemin ilk kiralama gününden önce öder. Grup Sorumlusu her kiralama döneminin ilk kiralama gününden önce Spor Salonu Kiralama Bilgi ve Kayıt Formunun, Yenilenen Kiralama Dönemleri bölümünün ilgili alanını ödemesini yaparak imzalamalıdır. Ücretini yatırmayan grubun kalan kiralama günleri iptal edilir ve kiralaması sona erdirilir. Kiralama yapan grup tarafından yazılı ya da e-posta yolu ile başvuruda bulunarak kiralama sonlandırılmadığı sürece, kiralama saati aylık periyodlarla aynı gruba tahsis edilir.
 • Kiralamayı Devretme: Grup, ay içerisindeki gelemeyeceği günü, en geç bir hafta önceden (mesai saati bitimine kadar) e-posta yoluyla bildirmelidir. Kiralama yapan grup bir aylık periyod içerisinde yalnızca bir kiralama saatini devredebilir. Kullanılamayacak kiralama saati, gelecek kiralama periyodunun ilk günü kullanılır. Başka bir güne aktarma yapılamamaktadır. Kiralama dönemi içerisinde, bir önceki aydan devir edilen kiralama saati var ise ikinci bir kiralama saati iptal veya devredilemez.
 • Kiralamaya Ara/Son Verme: Periyodik olarak tekrar salonu kiralamak istemeyen ya da ara vermek isteyen grup, kiralama yapmayacağını ya da ara vereceğini, dönemin son kiralama gününe kadar e-posta ile bildirmelidir.
 • Grup sorumluluğunu aynı gruptan başka bir kişiye devretmek isteyen kişi, talebini Spor Tesisleri Müdürlüğüne yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletmelidir. Spor Tesisleri Müdürlüğüne bildirilmeyen devirler geçersizdir.

 

KULLANIM KURALLARI

 • Spor Salonunun ışıkları kiralama saatinden 5 dk. önce açılır.
 • Spor Salonunu kiralayan grup, soyunma odasına en erken kiralama saatinden 15 dk. önce alınır.
 • Spor Salonunu kiralayan grubun, 4207 sayılı kanunun 2. maddesi b ve ç fıkraları gereği güvenlik girişinden itibaren (tüm açık alanlar dahil) tesisler dahilinde sigara içmesi yasaktır. Kişi veya kişilerin sigara içtiklerinin tespit edilmesi durumunda yasal gereklilikler (4207 sayılı kanunun 5. maddesi) yerine getirilir.
 • Spor Salonu kiralama saatindeki katılımcıların kendilerinden kaynaklı oluşabilecek sağlık problemlerinden, Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü sorumlu değildir.
 • Kiralama yapan grubun değerli eşyalarının kaybolması durumunda, Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğünce sorumluluk kabul edilmez.
 • Spor Salonunda aktiviteye katılacak olan katılımcılar, yalnızca salonda giyilen (sokakta giyilmeyen) spor ayakkabı ile salona giriş yapabilir.
 • Kiralama yapan grup, tesisler dahilinde herhangi bir maddi zarara yol açtığı taktirde, zararın bedeli grubun temsilcisinden tahsil edilir.
 • Dönem ücretini ödemeyen grup spor salonunu kullanamaz.
 • Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü, salon kiralayan grubun aktivite saatini başka bir organizasyon, tadilat, eğitim aktiviteleri, resmi tatiller vb. mücbir sebepler nedeniyle değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü, yukarıda yazılı kurallara uymayan grupların kiralama saatini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.