Kurumsal

Terakki Vakfı Okullar Yönetimi’nin ilkeleri arasında yer alan “spor”, sağlıklı bir bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra, kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin önemli bir aracı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak Terakki Vakfı, yerleşkelerin sahip olduğu spor alanlarında kurgulanan faaliyetlerini daha planlı ve organize bir biçimde yönetmek amacıyla 1997 yılının Temmuz ayında Spor Tesisleri Müdürlüğü’nü kurdu. Bu tarih itibarı ile kapalı ve açık alanlarda uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin yanı sıra, eğitsel kol faaliyetleri ve antrenmanların fiziksel şartları yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Geçmişten günümüze, bilgi ve tecrübelerini sportif faaliyetler üzerine yoğunlaştıran Spor Tesisleri Müdürlüğü, Terakkili çocukların ve diğer öğrencilerin katılım sağlayabileceği etkinlik içerikleri dizayn ederek, Terakki’nin anlamı doğrultusunda en çağdaş noktaya ulaşmaya odaklanmıştır.