Vizyon & Misyon

VİZYON

Terakki Vakfı Okullarının “eğitimdeki çağdaşlaşma geleneği” ilkesi, Spor Tesisleri Müdürlüğü tarafından da benimsenerek “spor bilincinde çağdaşlaşma geleneği” olarak sürdürülmektedir. Bu bakış açısından hareketle; tesislerimize gelen herkesin güvenilir, sağlıklı bir yapı içerisinde spor bilincini arttırarak; eğitiminde, iş hayatında, sosyal hayatında fiziksel ve ruhsal anlamda daha sağlıklı bireyler olmalarına odaklanılmıştır.

MİSYON

Terakki Vakfı Spor Tesisleri Müdürlüğü’nün öncelikli amacı; örgün eğitim müfredatı içerisinde yer alan beden eğitimi ve spor dersleri, eğitsel kol etkinlikleri ve okul takım antrenmanlarına katılan Terakki öğrencilerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda, modern donanımlarla eğitimlerini sürdürebilecekleri kurguları oluşturmak ve bu oluşumları güncellemektir. Bu döngünün devamlılığını sağlayabilmek amacıyla da Yaygın Eğitim Programları düzenleyerek, okullarımızın müsabık takımlarında yer alabilecek öğrencilerin keşfi ve okul takımlarımızda sporcu adayı olmaları için yönlendirilir. Ayrıca öğrencilerin eğitim süreçleri içerisinde psikolojik destek olması açısından Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Servisimizin özellikle yönlendirdiği çocuklarımızın da, kurgusu bilinçli olarak oluşturulan bu spor branşlarına katılımları sağlanır.

Aynı sorumluluk ve bilinçten hareketle; aktivitelerimize katılım sağlayan Terakkili çocuklar ve  diğer öğrencilerin bu kurgudan faydalanmaları sağlanarak, “yaşam boyu spor” alışkanlığı yaratılmak istenmiştir.